nastava

 

 

 

Upis u  osnovnu glazbenu školu preporuča se u dobi od 7 do 10 godina. Osnovna glazbena škola traje 6 godina i učenici mogu odabrati sljedeće instrumente: klavir, violina, violoncello,  gitara, flauta, klarinet, truba i harmonika. Nastava instrumenata odvija se individualno, prema predviđenom planu i programu i to tako da je brzina usvajanja gradiva u potpunosti prilagođena djetetu i njegovom uzrastu. Uz nastavu instrumenta pohađa se i nastava solfeggia koja djetetu daje potrebna teoretska znanja, olakšava svladavanje gradiva na instrumentu, ali i razvija i logičko razmišljanje, pamćenje, intonaciju, i smisao za ritam, te razvija radne navike.
Nastava teorijskih predmeta (solfeggio) odvija se u grupama od najviše 20 polaznika, a nastava skupnog muziciranja (zbor ili orkestar) u većim skupinama.

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVNI PLAN

  Obavezni predmeti

      I razred

   II razred

   III razred

   IV razred

   V razred

   VI razred

  1. temeljni predmet  struke

  2/30'

  2/30'

  2/30'

 2/45'

 2/45'

  2/45'

  2. solfeggio

  2/45'

  2/45'

  2/45'

 2/45'

 2/45'

 2/45'

  3. skupno muziciranje

 

 

  2/60'

 2/60'

 2/60'

 2/60'

  4. klavir obligatno

 

 

 

 

 

 1/30'

 

 

 

 

 

 

 

1. Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir obligatno kada sat traje 30 minuta.

2. Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar.

3. Učenici violine i  violončela pohađaju nastavu gudačkog orkestra, učenici harmonike harmonikaškog orkestra, a svi ostali učenici nastavu zbora.

4. Nastava klavira obligatno održava se učenicima koji će nastaviti školovanje u srednjoj školi a omogućuje se prema kadrovskim i prostornim mogućnostima škole.

  


 
 
 

© 2010. Osnovna glazbena škola Ivan Zajc | Izrada web stranica: Dedal komunikacije