nastava

 

 

 

Upis u  osnovnu glazbenu školu preporuča se u dobi od 7 do 10 godina. Osnovna glazbena škola traje 6 godina i učenici mogu odabrati sljedeće instrumente: klavir, violina, violoncello,  gitara, flauta, klarinet, truba i harmonika. Nastava instrumenata odvija se individualno, prema predviđenom planu i programu i to tako da je brzina usvajanja gradiva u potpunosti prilagođena djetetu i njegovom uzrastu. Uz nastavu instrumenta pohađa se i nastava solfeggia koja djetetu daje potrebna teoretska znanja, olakšava svladavanje gradiva na instrumentu, ali i razvija i logičko razmišljanje, pamćenje, intonaciju, i smisao za ritam, te razvija radne navike.
Nastava teorijskih predmeta (solfeggio) odvija se u grupama od najviše 20 polaznika, a nastava skupnog muziciranja (zbor ili orkestar) u većim skupinama.

 

 

 

 

 

 

 

NASTAVNI PLAN

  Obavezni predmeti

      I razred

   II razred

   III razred

   IV razred

   V razred

   VI razred

  1. temeljni predmet  struke

  2/30'

  2/30'

  2/30'

 2/45'

 2/45'

  2/45'

  2. solfeggio

  2/45'

  2/45'

  2/45'

 2/45'

 2/45'

 2/45'

  3. skupno muziciranje

 

 

  2/60'

 2/60'

 2/60'

 2/60'

  4. klavir obligatno

 

 

 

 

 

 1/30'

 

 

 

 

 

 

 

1. Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir obligatno kada sat traje 30 minuta.

2. Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar.

3. Učenici violine i  violončela pohađaju nastavu gudačkog orkestra, učenici harmonike harmonikaškog orkestra, a svi ostali učenici nastavu zbora.

4. Nastava klavira obligatno održava se učenicima koji će nastaviti školovanje u srednjoj školi a omogućuje se prema kadrovskim i prostornim mogućnostima škole.

  KONCERTI POVODOM DANA ŠKOLE

15.05.2018.
DVORANA MUZEJA MIMARA
KONCERT UČENIKA

16.05.2018.
MALA DVORANA HGZ
KONCERT PROFESORA

17.05.2018.
VELIKA DVORANA HGZ
KONCERT UČENIKA

14.06.2018.
Hrvatsko društvo skladatelja
KONCERT NAGRAĐENIH UČENIKA

© 2010. Osnovna glazbena škola Ivan Zajc | Izrada web stranica: Dedal komunikacije