Kalendar događanja

Sva događanja u organizaciji OGŠ Ivana Zajca i ona gdje sudjelujemo.

Prijamni za upis u 1. razred osnovne glazbene škole (podložno promijeni)

Održava se na svim lokacijama škole u učionicama solffegia.

 

|||::
OGŠ Ivana Zajca
Ilica 227
Zagreb

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.