Politika privatnosti
škole

VODITELJ OBRADE PODATAKA: Osnovna glazbena škola Ivana Zajca

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:

RODITELJI I UČENICI

Koje osobne podatke škola prikuplja od svojih učenika i njihovih roditelja i s kojom svrhom?

Škola na temelju javnih ovlasti obavlja poslove upisa i ispisa učenika i vođenja odgovarajuće evidencije i dokumentacije.

Osobni podaci učenika koje škola obrađuje su:

ime i prezime, OIB, JMBG, datum rođenja, mjesto i država rođenja, adresa prebivališta/boravišta, škola i razred koju će pohađati uz glazbenu školu, e-mail adresa i broj telefona.

Osobni podaci roditelja koje škola obrađuje su:

Ime i prezime, zanimanje, adresa prebivališta/boravišta, e-mail adresa i broj telefona kao i OIB jednog od roditelja koji je potpisnik ugovora sa školom.

GDJE SU POHRANJENI OSOBNI PODACI UČENIKA I NJIHOVIH RODITELJA?

Podaci se pohranjeni u službenim bazama podataka:

 • Interni program (baza podataka) Glazbena škola
 • e-Matica (centralizirani sustav Ministarstva znanosti i obrazovanja),
 • e-Dnevnik (sustav za unos i praćenje ocjena, bilješki i izostanaka),
 • HUSO (hosting usluga za škole u kojoj se kreiraju @skole.hr računi za učenike).

Osobni podaci čuvaju se i u fizičkom obliku:

 • Matična knjiga učenika (službena evidencija u koju se upisuju značajni podaci od upisa do završetka obrazovanja u školskoj ustanovi) i vodi se u fizičkom obliku.

S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE?

Škola ne dijeli osobne podatke učenika i roditelja učenika s trećim osobama, osim ako to nije propisano kao obveza temeljem posebnog propisa.

U KOJIM SLUČAJEVIMA TRAŽIMO VAŠU PRIVOLU I KAKO MOŽETE OPOZVATI PRIVOLU?

Sve osobne podatke učenika i roditelja učenika koje smo prethodno naveli prikupili smo na temelju zakonske osnove.

Za osobne podatke za koje nemamo osnovu prikupljanja ili za dijeljenje osobnih podataka na društvenim mrežama, škola će od roditelja tražiti posebnu privolu.

Slučajevi zbog kojih tražimo privolu:

 • objava fotografija učenika na društvenim mrežama (Facebooku i Instagramu) i mrežnoj stranici škole sa školskih izleta i društvenih događanja škole bez navođenja imena i prezimena učenika,
 • objava imena i prezimena učenika i fotografije u svrhu javne pohvale (glazbeni uspjesi učenika) na društvenim mrežama (Facebooku) i mrežnoj stranici škole,
 • objava video uradaka na mrežnoj stranici škole i na društvenim mrežama (Facebooku, Instagramu i You tube kanalu) uz navođenja imena i prezimena učenika u svrhu prezentacije učenikovih glazbenih vještina,
 • objava fotografija učenika na oglasnoj ploči škole,
 • objava fotografija učenika i objava imena (isključivo u svrhu javne pohvale zbog glazbenih rezultata učenika) u školskom newsletter-u,
 • objava fotografija učenika i objava imena (isključivo u svrhu javne pohvale zbog glazbenih rezultata učenika) u školskom listu,
 • objava fotografija učenika i predstavljanje učenika za godišnjak škole (neće biti dostupno u digitalnom obliku),
 • korištenje aplikacija WhatsApp ili Viber u svrhu grupne komunikacije između učitelja i učenika.

Privola se može opozvati u svakom trenutku slanjem e-maila na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

RADNICI

Koje osobne podatke škola prikuplja od svojih radnika i s kojom svrhom?

Škola će prikupljati podatke radnika u svrhu vođenja kadrovske evidencije, ostvarivanja materijalnih prava radnika, izrade statističkih izvještaja, provjere u svrhu ispitivanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi, te radi ostvarivanja drugih prava ili izvršavanja obveza radnika u skladu s važećim propisima.

Ime i prezime, ime roditelja, datum rođenja, mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, adresa prebivališta/boravišta, OIB, JMBG, MBO, broj telefona, e-mail adresa, IBAN tekućeg računa, podaci o invaliditetu, braniteljski status, djeca i uzdržavani članovi, završena škola, stručna sprema.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Na koji način štitimo osobne podatke i gdje ih čuvamo?

Osobni podaci radnika u pisanom obliku čuvaju se u personalnim dosjeima radnika i matičnoj knjizi radnika. Dokumentacija se nalazi u zbornici u zaključanom protupožarnom ormaru. Ključeve od ormara imaju tajnik i ravnatelj.

Osobni podaci radnika čuvaju se i na računalu ravnatelja, tajnika škole i voditelja računovodstva. Računala su zaštićena s lozinkom koja je poznata samo korisniku računala.

Osobni podaci radnika koji se nalaze u bazama podataka (kojima se pristupa putem interneta) zaštićeni su lozinkom. Ovlaštenje za pristup bazama podataka imaju ravnatelj i oni radnici kojima je korištenje baza potrebno za redovno obavljanje posla.

VIDEONADZOR

Zašto imamo videonadzor i na koji način ga koristimo?

Videonadzor koristi se zbog zaštite sigurnosti učenika, radnika, posjetitelja škole i imovine Škole.

Ravnateljica, kao niti bilo koja druga osoba koju ravnateljica ovlasti, ne smije koristiti podatke o osobama prikupljene videonadzorom izvan njihove određene odnosno zakonske namjene.

Snimke dobivene putem videonadzora čuvaju se sedam (7) dana na računalu koje se nalazi u sobi ravnateljice.

Škola je usvojila i Pravilnik o korištenju videonadzora i za više informacije možete preuzeti Pravilnik s naših mrežnih stranica.

Kome se u školi možete obratiti ako imate pitanje vezano za zaštitu osobnih podataka?

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka je:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

https://azop.hr/kontakt/

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.