Često postavljana pitanja

Pročitajte, možda se i vaš odgovor nalazi ovdje.

Česta pitanja

Gdje je nalazi Osnovna glazbena škola Ivana Zajca?

Osnovna glazbena škola Ivana Zajca nalazi se na 5 lokacija s time da je Matična škola na adresi:
Ilica 227, 10 000 Zagreb, IV. Kat
Kontakt telefon: +385 1 37 04 119

Područni odjeli:

 • PO Susedgrad: Argentinska 5, 10 000 Zagreb
  Kontakt telefon: +385 1 34 66 166
 • PO Studentski grad: Dankovečka 46, 10 000 Zagreb
  Kontakt telefon: +385 1 29 31 500
 • PO Trnje: Krčka 3 (OŠ Davorina Trstenjaka), 10 000 Zagreb
 • PO Zapruđe: Meštrovićev trg 8A (OŠ Zapruđe), 10 000 Zagreb
  Kontakt telefon: +385 1 66 99 319
Koje programe/instrumente nudi Osnovna glazbena škola Ivana Zajca?

Ovisno o izabranoj lokaciji, Škola nudi sljedeće programe:

 • Matična škola, Ilica 227: gitara, harmonika, klavir, violina, klarinet, flauta, truba
 • PO Susedgrad, Argentinska 5: gitara, harmonika, klavir, violina, violončelo
 • PO Studentski grad, Dankovečka 46: gitara, harmonika, klavir, violina
 • PO Zapruđe, Meštrovićev trg 8a (OŠ Zapruđe): gitara, harmonika, klavir, violina
 • PO Trnje, Krčka 3 (OŠ Davorina Trstenjaka): gitara, klavir

Uz navedene temeljne predmete učenici pohađaju i pripadajuće teorijske glazbene predmete prema nastavnim planovima i programima.

Koliko traje osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje?

Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje traje šest godina, završetak se u pravilu poklapa sa završetkom općeobrazovne osnovne škole.

Koje predmete pohađam?

Uz predmetnu nastavu odnosno nastavu instrumenta, obvezno je pohađanje teorijske nastave odnosno solfeggia, a u 3.r. uz spomenute predmete, obvezno je pohađanje nastave skupnog muziciranja (za gudače nastava orkestra, a za ostale nastava zbora).

Idem u drugu školu, kako mogu uskladiti obveze?

Raspored nastave u glazbenoj školi nastoji se maksimalno prilagoditi obvezama i mogućnostima učenika i kada je god to moguće, nastava instrumenta povezana je s nastavom solfeggia, međutim, pojedinačni raspored svakog učenika prije svega ovisi o raspoloživosti učionica te rasporedu i satnici svakog predmetnog učitelja.

Koje su moje tjedne obaveze u osnovnoj glazbenoj školi?

Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje obuhvaća individualnu nastavu glavnog predmeta – instrumenta i grupnu nastavu teorijskih predmeta. Raspored glavnog predmeta dogovara se na početku svake školske godine s predmetnim učiteljem dok je raspored grupne nastave poznat i objavljen na web stranici Škole u tjednu uoči početka školske godine.

Individualna nastava glavnog predmeta – instrumenta odvija se 2 puta tjedno po 30 minuta (1. – 3. razred) ili 2 puta po 45 minuta (od 4. – 6. razreda), dok se grupna nastava solfeggia odvija u svim razredima 2 puta po 45 minuta. U 3. razredu obaveznim postaje i pohađanje nastave skupnog muziciranja – zbora ili orkestra (za gudače), 2 puta tjedno po 60 minuta.

Kako se upisati u glazbenu školu?

Osnovna glazbena škola svake godine upisuje nove učenike u 1. razred osnovne glazbene škole.

Broj upisnih mjesta ograničen je pa kandidati za upis u osnovnu glazbenu školu pristupaju audiciji, odnosno prijamnom ispitu koji uključuje ispit sluha, ritma i memorije. Kandidate za upis prijavljuju roditelji putem online prijave u periodu koji je naznačen na web stranici Škole.

Kandidati koji zadovolje prijamni ispit pozivaju se na upis u 1.r. osnovne glazbene škole, međutim, često se događa da na pojedinim instrumenta nema dovoljno upisnih mjesta, u tom se slučaju kandidatima koji su zadovoljili prijamni ispit ponuđuju instrumenti na kojima ima raspoloživih mjesta.

Koliki iznosi školarina odnosno participacija?

Odluku o iznosu participacije i cijeni obrazovanja donosi Školski odbor Osnovne glazbene škole Ivana Zajca za svaku školsku godinu. Odluka se donosi uz suglasnost Osnivača.

Od šk.god. 2022./2023. godišnja participacija za učenike koji imaju vlastiti instrument iznosit će 225,76€ (1.700,00 kuna), dok će za učenike koji unajmljuju školski instrument participacija iznositi 332,00€ (2.500,00 kuna). Plaćanje participacije moguće je u 6 dvomjesečnih obroka, uz uplatu prvog obroka u iznosu od 26,56€ (200,00 kuna) prilikom upisa u glazbenu školu. U slučaju odustanka/pauziranja od školovanja u toku školske godine, ostaje obveza plaćanja cjelokupne godišnje participacije.

Mogu li posuditi instrument?

Postoji mogućnost posudbe pojedinih instrumenata u školi (violina, violončelo, harmonika, klarinet, flauta, truba), međutim, vrijeme posudbe puhačkih instrumenata i harmonike ograničeno je na prve tri godine školovanja, nakon čega je roditelj dužan djetetu nabaviti vlastiti instrument.

Gudački instrumenti se u pravilu mogu posuđivati tijekom cijelog školovanja (zbog mijenjanja veličine instrumenta), iako je kupnja vlastitog instrumenta uvijek dobar izbor.

Kako prekinuti školovanje u osnovnoj glazbenoj školi?

Prije nego što roditelj odluči ispisati dijete iz osnovne glazbene škole, potrebno je usmeno obavijestiti predmetnog učitelja o namjeri ispisa. Nakon dogovora s predmetnim učiteljem potrebno je napisati molbu/izjavu naslovljenu na Učiteljsko vijeće kojom roditelj obavještava Učiteljsko vijeće o svojoj namjeri ispisa. Molba/Izjava mora sadržavati Ispisnicu koja se nalazi na web stranici Škole i može se preuzeti u kategoriji Natječaji i obavezni dokumenti . Ispisi se u pravilu odobravaju isključivo na polugodištu i kraju školske godine.

Koja je najbolja dob za upis djece u osnovnu glazbenu školu?

U pravilu se u osnovnu glazbenu školu upisuju djeca od sedam do devet godina starosti, odnosno djeca koja u općeobrazovnoj školi pohađaju 2. i 3. razred osnovne škole. Dijete treba biti psihofizički spremno na zahtjeve glazbenog obrazovanja, uz pokazivanje motoričkih, slušnih i ritmičkih predispozicija koje se utvrđuju na prijamnom ispitu.

Koje su obveze djece i roditelja koja pohađaju osnovnu glazbenu školu?

Iako je glazbena škola do trenutka upisa dobrovoljna škola, upisom u osnovnu glazbenu školu za učenika i roditelje vrijede ista pravila kao u općeobrazovnim školama. Nastava se odvija prema Nastavnom planu i programu za osnovne glazbene i plesne škole, propisanom od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Nadalje, roditelj je dužan pokazati interes i biti u kontaktu s predmetnim učiteljem i učiteljima grupne teorijske nastave kao i pravovremeno obavještavati iste u slučaju izostanaka i njihovog opravdavanja. Napominjemo da glazbene škole poput općeobrazovnih, u slučaju izostanaka postupaju prema Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera.

Tko pohađa nastavu zbora, a tko nastavu orkestra?

Nastava skupnog muziciranja obavezna je za svakog učenika osnovne glazbene škole od 3. razreda nadalje. Učenici koji ne sviraju jedan od gudačkih instrumenata pohađaju nastavu zbora, dok je nastava orkestra obavezna za učenike gudačkog odjela.

Imam pitanje na koje ne mogu pronaći odgovor, kome se obratiti?

Ukoliko na našim web stranicama ne nailazite na informaciju koja Vam je potrebna, obratite nam se na telefon +385 1 37 04 119 ili napišite e–mail na adresu kontakt@ogs-ivanazajca.hr.

ODJELI - Gitara - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca
ODJEL ZA

Gitaru

Učenje gitare u osnovnoj glazbenoj školi sjajan je uvod u svijet gitare jer omogućuje upoznavanje raznih glazbenih stilova, kao i savladavanje glazbene teorije, ...
SAZNAJTE VIŠE
ODJELI - Gudački - Osnova glazbena škola Ivana Zajca
ODJEL ZA

Gudače

Odjel za gudače OGŠ Ivana Zajca obuhvaća učitelje i učenike violine i violončela. Na Odjelu rade četiri učiteljice violine i jedna učiteljica violončela.
SAZNAJTE VIŠE
Harmonikaški - OGŠ Ivana Zajca
ODJEL ZA

Harmoniku

Ovaj odjel jedini je združeni odjel te ga čine dvije grupe instrumenata – harmonika koja pripada instrumentima s tipkama te flauta, klarinet i truba koji pripadaju puhačkim instrumentima...
SAZNAJTE VIŠE
Puhački odjel - OGŠ Ivana Zajca
ODJEL ZA

Puhače

Ovaj odjel jedini je združeni odjel te ga čine dvije grupe instrumenata – harmonika koja pripada instrumentima s tipkama te flauta, klarinet i truba koji pripadaju puhačkim instrumentima.
SAZNAJTE VIŠE
ODJELI - Klavir - OGŠ Ivana Zajca
ODJEL ZA

Klavir

Zanimljivi svijet 88 crno-bijelih tipaka oduvijek je privlačio interes pa možemo s ponosom reći da je klavir najtraženiji instrument na svim audicijama za nove učenike.
SAZNAJTE VIŠE
ODJELI - Teorijski - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca
ODJEL ZA

Teorijske predmete

Odjel za teorijske predmete OGŠ Ivana Zajca čini pet učitelja koji predaju solfeggio i zborsko pjevanje (zbor). Škola ukupno broji nešto manje od 500 učenika, ...
SAZNAJTE VIŠE
https://ogs-ivanazajca.hr/wp-content/uploads/2018/09/portfolio_04-6.jpg

SUSEDGRADPodručni ured

Sve informacije zatražite na e-mail adresi: susedgrad@ogs-ivanazajca.hr ili dolje navedene brojeve telefona:
Argentinska ulica 5, 10 090 Zagreb
+385 1 34 66 166
Tajništvo - Ilica 227: pon-pet: 08:00 do 14:30
OGŠ Ivana Zajca - Odjel gudači

STUDENTSKI GRADPodručni ured

Sve informacije zatražite na e-mail adresi: dubrava@ogs-ivanazajca.hr ili dolje navedene brojeve telefona:
Dankovečka ul. 46, 10 000 Zagreb
+385 1 293 15 00
Tajništvo - Ilica 227: pon-pet: 08:00 do 14:30
https://ogs-ivanazajca.hr/wp-content/uploads/2019/05/inner_image_event_02-5.jpg

ZAPRUĐEPodručni ured (OŠ Zapruđe)

Sve informacije zatražite na e-mail adresi: zaprudje@ogs-ivanazajca.hr ili dolje navedene brojeve telefona:
Trg Ivana Meštrovića 8b, 10 000 Zagreb
+385 1 66 99 319
Tajništvo - Ilica 227: pon-pet: 08:00 do 14:30
https://ogs-ivanazajca.hr/wp-content/uploads/2019/05/history_hero-4.jpg

TRNJEPodručni ured (OŠ Davora Trstenjaka)

Sve informacije zatražite na e-mail adresi: trnje@ogs-ivanazajca.hr ili dolje navedene brojeve telefona:
Krčka 3, 10 000 Zagreb
+385 1 37 04 119
Tajništvo - Ilica 227: pon-pet: 08:00 do 14:30
Dijete svira klavir - OGŠ Ivana Zajca

CENTARMatična škola

Sve informacije zatražite na e-mail adresi: info@ogs-ivanazajca.hr ili ured@ogs-ivanazajca.hr ili na dolje navedene brojeve telefona:
Ilica 227, 10 000 Zagreb
+385 1 37 04 119
Tajništvo - Ilica 227: pon-pet: 08:00 do 14:30

Imaš još pitanja na koja nisi našao odgovor?

Imaš još pitanja na koja nisi našao odgovor?

Posjetite nas

Ilica 227,
Zagreb
Pon-Pet: 08:00 - 14:30
+385 1 37 04 119
info@ogs-ivanazajca.hr

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.