Kalendar događanja

Sva događanja u organizaciji OGŠ Ivana Zajca i ona gdje sudjelujemo.

27. travnja / 9 – 17 sati / Dvorana škole / –  4. školsko natjecanje učenika Odjela za klavir

|||::
OGŠ Ivana Zajca
Ilica 227
Zagreb

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.