Kalendar događanja

Sva događanja u organizaciji OGŠ Ivana Zajca i ona gdje sudjelujemo.

13. travnja / 13 – 14 sati / Centar mladih Ribnjak/ – Matineja u šlapama – Koncert učenika OGŠ Ivana Zajca

|||::

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.