ObavijestiObavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj – učitelj/ica klavira

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ - Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto: Učitelja/ice klavira

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA

Ilica 227, 10000 Zagreb
KLASA: 112-02/24-02/11
URBROJ: 251-338-24-1

Zagreb,9. srpnja 2024
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037
E-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, te Odluci o imenovanju povjerenstava za procjenu kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta: učitelja/ice klavira – 1 izvršitelja/ice (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme od 27. lipnja 2024., Povjerenstvo za procjenu kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 9. srpnja 2024. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ
PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:
• Učitelja/ice klavira – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

koji je objavljen dana 27. lipnja 2024. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Ivana Zajca održat će se dana 11. srpnja 2024. godine u sjedištu škole, Ilica 227, Zagreb.

Procjena će se provesti putem predaje pismene pripreme sata, održavanje oglednog sata i razgovora, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

TERMINI ODRŽAVANJA OGLEDNOG SATA I RAZGOVORA:
ČETVRTAK, 11. SRPNJA 2024.

10.30 RAZGOVOR S KANDIDATIMA
PAULA ROPUŠ
TIN EUGEN PAVŠE MANDIĆ
BOŽIDAR VLAŠIĆ
SVETLANA RELIĆ
VALENTIN SARIĆ

OGLEDNI SAT
11.00
PAULA ROPUŠ
Mirko Ljubenko, 1. razred
D. Kabalevsky: Toccatina, op.27, br.7
J. Schmitt: Sonatina u D-duru, Rondo (II. st)
J.S. Bach: Courante

11.30
TIN EUGEN PAVŠE MANDIĆ
Petar Ljubenko, 2. razred
H. Lemoine: Etida u C-duru
M. Mussorgski: Eine Träne, op. post. 70, br. 18
A. Khachaturian: Pictures of Childhood

12.00
BOŽIDAR VLAŠIĆ
Majd Masoud, 3. razred
L. van Beethoven: Za Elizu, WoO59
G. Concone: Etida

12.30
SVETLANA RELIĆ
Anja Sever, 6. razred
J.S. Bach: Dvoglasna invencija u G-duru, BWV 781
T. Brown: Dance of the Wind

13.00
VALENTIN SARIĆ
Anja Sever, 6. razred
J.S. Bach: Dvoglasna invencija u G-duru, BWV 781
T. Brown: Dance of the Wind

NAPOMENA: Pismenu pripremu sata donijeti sa sobom u pet (5) primjerka.

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za procjenu kandidata

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.