ObavijestiObavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj – učitelj/ica violine

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ - Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto: Učitelja/ice violine

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA

Ilica 227, 10000 Zagreb
KLASA: 112-02/24-01/3
URBROJ: 251-338-24-8

Zagreb,9. srpnja 2024
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037
E-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, te Odluci o imenovanju povjerenstava za procjenu kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta: učitelja/ice violine – 1 izvršitelja/ice (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme od 28. lipnja 2024., Povjerenstvo za procjenu kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 9. srpnja 2024. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ
PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:
• Učitelja/ice violine- 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

koji je objavljen dana 28. lipnja 2024. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Ivana Zajca održat će se dana 11. srpnja 2024. godine u sjedištu škole, Ilica 227, Zagreb.

Procjena će se provesti putem predaje pismene pripreme sata, održavanje oglednog sata i razgovora, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

TERMINI ODRŽAVANJA OGLEDNOG SATA I RAZGOVORA:

ČETVRTAK, 11. SRPNJA 2024.

8.30 RAZGOVOR S KANDIDATIMA
ANĐELA BREBRIĆ
MARTA STANEC
TOMISLAV ŠPEHAR

OGLEDNI SAT
9.00
ANĐELA BREBRIĆ

Iva Rukavina
3. razred, violina
Svirati će:
Iz zbirke K.A. Fortunatov, II. svezak: br. 16
G. Perlman: Israeli Concertino

9.20
MARTA STANEC

Iva Rukavina
3. razred, violina
Svirati će:
Iz zbirke K.A. Fortunatov, II. svezak: br. 16
G. Perlman: Israeli Concertino

OGLEDNI SAT
9.40
TOMISLAV ŠPEHAR

Iva Rukavina
3. razred, violina
Svirati će:
Iz zbirke K.A. Fortunatov, II. svezak: br. 16
G. Perlman: Israeli Concertino

Iz zbirke K.A. Fortunatov, II. svezak: br. 16 – Note preuzeti OVDJE
G. Perlman: Israeli Concertino – Note preuzeti OVDJE

NAPOMENA: Pismenu pripremu sata donijeti sa sobom u tri (3) primjerka.

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za procjenu kandidata

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.