ObavijestiPROTOKOL ZA UČENIKE tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

7 listopada, 2020Autor: OGŠ Ivana Zajca
OGŠ Ivana Zajca - Maske & COVID-19

Učenik treba prije dolaska u Školu izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Učenik ne dolazi u Školu ako je u jutarnjim satima, odnosno pred polazak u školu njegova tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti.

Obvezne mjere:

Učenik treba prije dolaska u Školu izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Učenik ne dolazi u Školu ako je u jutarnjim satima, odnosno pred polazak u školu njegova tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), ako pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: kašalj,poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl. (u tom slučaju treba se javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju), te ako mu je izrečena mjera samoizolacije i ako mu je utvrđena zaraza COVID-19.

Učenik sam pristupa u Školu (ulazak je dozvoljen jednom roditelju učenika 1. razreda tijekom prva dva tjedna od početka nastavne godine).

Učeniku je nošenje zaštitne maske u zajedničkim prostorijama Škole (hodnici i sl.) OBVEZNO, a na nastavi sukladno uputama učitelja, te se osim medicinskih maski može koristiti i masku za lice koja prekriva usta i nos, a upute o pravilnom korištenju maski dostupne su na poveznici: bit.ly/2Lu1a4S

Učenik stalno održava fizičku distancu (razmak) od druge osobe od najmanje 2 metra, a pri ulasku u učionicu i na nastavi sukladno uputama učitelja, obvezna je dezinfekcija ruku pri ulasku u Školu i izlasku iz Škole, U učionicama nije dopušteno konzumirati hranu, a preporuka je ponijeti sa sobom vlastitu bočicu s vodom koju je potrebno oprati deterdžentom i toplom vodom po dolasku kući. Ako je bočica jednokratna, nakon konzumacije adekvatno odložiti u kantu za otpatke. Treba izbjegavati dodirivanje lica, a prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku: https://bit.ly/2ThY08M.

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpad s poklopcem. Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://bit.ly/2LFNUum

Nakon završetka nastavnog sata, učenikova je obveza brzo napuštanje unutarnjeg i vanjskog prostora Škole .

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.