ObavijestiObavijest o rasporedu vrednovanja i procjeni kandidata prijavljenih na natječaj Tajnik/ca – USMENA PROCJENA

3 siječnja, 2024Autor: OGŠ Ivana Zajca

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj tajnik/ca Škole

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA

Ilica 227, 10000 Zagreb
KLASA: 112-02/23-02/4
URBROJ: 251-338-01-24-4

Zagreb, 3. siječnja 2024.
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037
E-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, te Odluci o imenovanju povjerenstva za procjenu kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta: tajnika/icu Škole – 1 izvršitelja/icu (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme od 14. prosinca 2023., Povjerenstvo za procjenu kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 3. siječnja 2024.. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ – USMENI DIO

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:
Tajnika/icu Škole

– 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

koji je objavljen dana 14. prosinca 2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Ivana Zajca održat će se dana 5. siječnja 2024. godine u sjedištu škole, Ilica 227.

Procjena će se provesti usmenim putem te će obuhvatiti provjeru znanja bitnih za rad tajnika/tajnice škole.

Izvori za pripremu provjere znanja:

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • Zakon o umjetničkom obrazovanju
 • Zakon o radu
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima
 • Zakon o općem upravnom postupku
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
 • Uredba o uredskom poslovanju
 • Osnove hrvatskog jezika i pravopisa

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja te su zadovoljili pismenu provjeru:

5. siječnja 2024.g. – USMENA PROVJERA

 1. 14:00: Sandra Lovrić
 2. 14:30 Katarina Viduka

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za procjenu kandidata

Obavijest_o_rasporedu_vrednovanja_usmena_procjena (pdf dokument za preuzimanje)

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.