ObavijestiJavni poziv, za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije) za učenike od 3. do 6. razreda Osnovne glazbene škole Ivana Zajca

Javni poziv, za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije) za učenike od 3. do 6. razreda Osnovne glazbene škole Ivana Zajca

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA

Ilica 227, 10000 Zagreb
KLASA: 602-01/24-01/3
URBROJ: 251-338-01-24-1

Zagreb, 27. veljače 2024.
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037

Na temelju članka 13. i članka 14. stavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, br. 67/14., 81/15 i 53/21.), Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za višednevnu izvanučioničku nastavu – školsku ekskurziju učenika od 3. do 6. razreda Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, školske godine 2023./2024. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na sastanku održanom 27. veljače 2024., donosi

ODLUKU O OBJAVI JAVNOG POZIVA

za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (školske ekskurzije) za učenike od 3. do 6. razreda Osnovne glazbene škole Ivana Zajca
(Broj poziva: 1/2024.)


Pozivaju se turističke agencije odnosno druge fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: potencijalni davatelji usluge), koje za takve usluge ispunjavaju uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima, da dostave svoje ponude prema uvjetima propisanim Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, br. 67/14., 81/15 i 53/21.).

Ovaj javni poziv objavljuje se 4. ožujka 2024. god. na Obrascu poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, broj poziva: 1/2024. (u daljnjem tekstu: Obrazac).

Potencijalni davatelj usluge je obavezan dostaviti ponudu do roka naznačenog u Obrascu, odnosno do 15. ožujka 2024. godine do 12.00 satiu zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj” i brojem ponude 1/2024. na adresu: Osnovna glazbena škola Ivana Zajca, Ilica 227, 10 000 Zagreb.

Ponude pristigle nakon roka navedenog u Obrascu neće se razmatrati.

 

 

Predsjednica Povjerenstva:
Nina Mihaliček, prof.

Priloženi dokumenti za preuzimanje:

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.