ObavijestiObavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj

Saznajte više o prijavama za prijamni ispit za upis u 1. razred osnovne glazbene škole

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr
KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 251-338-22-03
Zagreb, 5. svibnja 202

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, te Odluci o imenovanju povjerenstva za procjenu kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta: učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta – 1 izvršitelja/ice (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme od 19. travnja 2022., Povjerenstvo za procjenu kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 5. svibnja 2022. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE 

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ
Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:

  •  Učitelja/ice teorijskih glazbenih predmeta – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

koji je objavljen dana 19. travnja 2022. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Ivana Zajca održat će se dana 10. svibnja 2022. godine u Područnom odjelu Studentski grad, Dankovečka 46.

Procjena će se provesti putem predaje pismene pripreme sata, održavanje oglednog sata i razgovora, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

TERMINI ODRŽAVANJA OGLEDNOG SATA I RAZGOVORA:

UTORAK, 10. SVIBNJA 2022.

  1. SVETLANA DORUŠIĆ – 16:15 – 17:00 sati, 4. razred –„Ponavljanje As-durske ljestvice“
  2. ALDO FOŠKO – 17:00 – 17:45 sati, 4. razred –„Ponavljanje E-durske ljestvice“
  3. MATEA MIKIĆ – 17:45 – 18:30 sati, 1. razred –„Ponavljanje F-durske ljestvice“
  4. HRVOJE NEMEC – 18:30 – 19:15 sati, 2. razred –„Ponavljanje polovinske i osminske mjere“
  5. MARKO TRKULJA – 19:15 – 20:00 sati, 3. razred –„Ponavljanje ritma i obrada ritamske figure ta-fa-a (šesnaestinka i osminka s točkom)“

NAPOMENA: Pismenu pripremu sata donijeti sa sobom u četiri (4) primjerka.

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstva za procjenu kandidata

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.