ObavijestiObavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj 12/2023 – Učitelj/ca klavira

29 prosinca, 2023Autor: OGŠ Ivana Zajca

Obavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj učitelj/ica klavira.

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA

Ilica 227, 10000 Zagreb
KLASA: 112-02/23-01/5
URBROJ: 251-338-23-3

Zagreb, 29. prosinca 2023.
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037
E-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, te Odluci o imenovanju povjerenstva za procjenu kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnog mjesta: učitelja/ice klavira – 1 izvršitelja/ice (m/ž) na određeno, puno radno vrijeme od 14. prosinca 2023.g., Povjerenstvo za procjenu kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 29. prosinca 2023. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ

Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:
Učitelja/ice klavira

– 1 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

koji je objavljen dana 14. prosinca 2023. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Ivana Zajca održat će se dana 5. siječnja 2024. godine u sjedištu škole, Ilica 227.

Procjena će se provesti putem razgovora, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

TERMINI RAZGOVORA S POVJERENSTVOM:
PETAK, 5. siječnja 2024.g.:
1. Svetlana Relić, 16:00
2. Valentin Sarić, 16:30

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja. Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za procjenu kandidata

Obavijest o rasporedu vrednovanja kandidata – Klavir_12_2023

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.