ObavijestiODLUKA o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice harmonike

22 svibnja, 2024Autor: OGŠ Ivana Zajca

ODLUKA o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice harmonike

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IVANA ZAJCA
10 000 ZAGREB, ILICA 227
KLASA: 112-02/24-01/1 URBROJ: 251-338-01-24-3 Zagreb, 22. svibnja 2024.

Na temelju članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) te članka 53. Statuta Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, ravnateljica Eda Rimanić, prof., donosi

ODLUKU
o neizboru kandidata po natječaju za radno mjesto učitelja/ice harmonike:

1. Nakon provedenog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelja/ice harmonike, na određeno puno radno vrijeme, objavljenog dana 10. travnja 2024. godine, ravnateljica donosi odluku o neizboru kandidata.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.

Obrazloženje:
Osnovna glazbena škola Ivana Zajca objavila je dana 10. travnja 2024. godine na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice harmonike, određeno puno radno vrijeme.

Na natječaj nije pristigla niti jedna prijava, stoga je odlučeno kao u izreci.

Ravnateljica
Eda Rimanić, prof.

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.