ObavijestiObavijest o rasporedu vrednovanja i procjene prijavljenih kandidata na natječaj

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA
IVANA ZAJCA
Ilica 227, 10 000 Zagreb
Tel. 01/ 3704-119; Fax. 01/ 3776-037
e-mail: ured@ogs-izajca-zg.skole.hr

KLASA: 112-01/22-01/13
URBROJ: 251-338-22-02
Zagreb, 30. lipnja 2022.

Na temelju odredbi čl. 105.-114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20), Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Ivana Zajca, te Odluci o imenovanju povjerenstava za procjenu kandidata, a u skladu s objavljenim Natječajem za popunu radnih mjesta: učitelja/ice gitare – 1 izvršitelja/ice (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme i  učitelja/ice violine – 1 izvršitelja/ice (m/ž) na neodređeno, puno radno vrijeme od 13. lipnja 2022., Povjerenstva za procjenu kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 30. lipnja 2022. donosi sljedeću

OBAVIJEST O RASPOREDU VREDNOVANJA I PROCJENE 

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NA NATJEČAJ
Vrednovanje i procjena kandidata u postupku natječaja za radno mjesto:

 • Učitelja/ice gitare – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
 • Učitelja/ice violine – 1 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

koji je objavljen dana 13. lipnja 2022. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne glazbene škole Ivana Zajca održat će se dana 4. i 5. srpnja 2022. godine u Ilici 227.

Procjena će se provesti putem predaje pismene pripreme sata, održavanje oglednog sata i razgovora, a obuhvatit će provjeru stručno-pedagoških znanja i vještina, metodičkih kompetencija, dodatnih znanja i edukacija, interese i motivaciju kandidata.

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, te odgovaraju uvjetima iz objavljenog natječaja:

TERMINI ODRŽAVANJA OGLEDNOG SATA I RAZGOVORA:

GITARA

PONEDJELJAK, 4. SRPNJA 2022

 1. ALEKSANDRA NAĐ – 13:00 – 13:45 sati
  4. razred: C-dur ljestvica, T. Tisserand: Bossa de la rue des arts (preuzmite note u pdf formatu)
 2. PETRA STOJAKOVIĆ – 13:45 – 14:30 sati
  5. razred: C-dur ljestvica, M. Carcassi: Etida op. 60, br. 6 (preuzmite note u pdf formatu)
 3. TOMISLAV KUČINIĆ – 14:30 – 15:15 sati
  5. razred: C-dur ljestvica, J.G. Alcbrechtsberger: Orgelfuge (preuzmite note u pdf formatu)
VIOLINA

UTORAK, 5. SRPNJA 2022

 1. MARIJA LALOVIĆ – 10:00 – 10:45 sati
  II. razred: G-dur ljestvica (preuzmite note u pdf formatu), Gesina Vitaček: Etida (preuzmite note u pdf formatu), S. Mach: Concertino (preuzmite note u pdf formatu)
 2. ANĐELA LIOVIĆ – 10:45 – 11:30 sati
  V. razred: R, Kreutzer: Etida br. 2 (preuzmite note u pdf formatu), Ch. Dancla: Air Varie na temu Paccini (preuzmite note u pdf formatu), D. Pejačević: Romanca (preuzmite note u pdf formatu)
 3. TADEA FILIPA MAMIĆ – 11:30 – 12:15 sati
  V. razred: Mazas: Etida br. 5 (preuzmite note u pdf formatu), A. Vivaldi: Koncert u a-molu (preuzmite note u pdf formatu)
 4. MARTA STANEC – 12:5 – 13:00 sati
  VI. razred: a-mol ljestvica (preuzmite note u pdf formatu), R. Kreutzer: Etida br. 2 (preuzmite note u pdf formatu), Ch. Dancla: Air Varie na temu Weigla (preuzmite note u pdf formatu)
 5. KATARINA KUTNAR – 13:00 – 13:45 sati
  VI. razred: a-mol ljestvica (preuzmite note u pdf formatu), R. Kreutzer: Etida br. 2 (preuzmite note u pdf formatu), Ch. Dancla: Air Varie na temu Weigla (preuzmite note u pdf formatu)

NAPOMENA: Pismenu pripremu sata donijeti sa sobom u pet (5) primjerka.  Svaki nastavni sat trajat će 30 min nakon čega će uslijediti razgovor s Povjerenstvom.

Ako kandidat ne pristupi procjeni u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak, neće se smatrati kandidatom natječaja.
Kandidat je dužan osobnom iskaznicom ili drugom identifikacijskom javnom ispravom dokazati identitet. Ova obavijest objavljuje se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstva za procjenu kandidata

Sva prava pridržana - Osnovna glazbena škola Ivana Zajca - Zagreb

Izrađeno sa Srce by IDEAWeb.